Service/eftersyn

Vi tilbyde årligt eftersyn på køleanlæg/maskiner af alle typer.

Det er blevet mere focus på kølemiddeludslip, som kan forhindres ved eftersyn.

Dette vi forhindre unødvendige driftstop og kompressor havari samt omkostninger til reparationer.

 Kontakt os og få et tilbud

 

.